Linnea mobil


Bokningsregler


Av- eller ombokning skall göras senast 24 timmar före mötestiden (måndag till fredag). Vid för sen av- eller ombokning uttas en avgift motsvarande hälften av möteskostnaden, dock minst 695 kr. Exempel: Möte en måndag kl 10 medför att av- eller ombokning skall göras senast fredag kl 10 veckan före.

På motsvarande sätt som ovan vid no show (uteblir utan föregående av- eller ombokning), men hela möteskostnaden tas ut, dock minst 1 095 kr.

Strikt ansvar gäller.

Ombokning från fysiskt möte till telefonmöte samma tid kan dock alltid göras kostnadsfritt.

Bokningsreglerna gäller även annars kostnadsfria möten för behovsanalys.