Linnea mobil


Bokningsregler


Av- eller ombokning skall göras senast 24 timmar före mötestiden (måndag till fredag). Vid för sen av- eller ombokning uttas en avgift motsvarande hälften av möteskostnaden, dock minst 495 kr. Exempel: Möte en måndag kl 10 medför att av- eller ombokning skall göras senast fredag kl 10 veckan före.

På motsvarande sätt som ovan vid no show (uteblir utan föregående av- eller ombokning), men hela möteskostnaden tas ut, dock minst 995 kr.

Ombokning från fysiskt möte till telefonmöte samma tid kan dock alltid göras kostnadsfritt.

Bokningsreglerna gäller även annars kostnadsfria möten för behovsanalys.