Linnea mobil


Första mötet


Vid ett första möte går vi tillsammans igenom ärendet. Vi informerar om pris, övriga villkor och finansieringsmöjligheter.

Priset för de juridiska tjänster vi erbjuder är beroende av bl a tidsåtgång och ärendets svårighetsgrad. När tidsåtgången kan bedömas tillförlitligt så kan fast pris komma att erbjudas. Andra faktorer som kan påverka priset är t ex kostnader som är förenade med uppdraget, brådska och arbete utanför normal kontorstid.


Alla uppdrag bekräftas genom ett skriftligt uppdragsavtal.

Information som lämnas till oss behandlas konfidentiellt enligt våra Allmänna villkor.