Linnea mobil


Integritetspolicy


Personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Frågor om att få ta del av personuppgifter har alltid ett syfte. Det kan vara att boka mötestid, teckna och fullgöra avtal, bokföra, fakturera, hantera tvister, göra marknadsanalyser, marknadsföra, sammanställa statistik, besvara frågor från myndigheter, uppfylla förpliktelser enligt annan lag samt övrig på intresseavvägning grundad behandling.

Uppgifter kan komma att hämtas från tredje part för att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter. Allmänna uppgifter såsom namn och kontaktuppgifter behandlas i företagets kundregister.

Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som krävs för att uppfylla ändamålen. Uppgifterna lagras inte under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgift som är felaktig rättas utan dröjsmål. Personuppgifter skyddas. Vi säljer aldrig personuppgifter till annonsörer eller annan tredje part.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar. Vill du inte att personuppgifter används till direktmarknadsföring kan du anmäla det till oss.

Personuppgiftsansvarig är Michael Idermark, Box 4, 391 20 Kalmar, tel 0480-284 88. Vi förbehåller oss rätten att ändra integritetspolicyn. / Version 3, 2020