Linnea mobil


Integritetspolicy


De personuppgifter du valt att dela med oss behandlas enligt gällande lagstiftning. När vi frågar om att få ta del av dina personuppgifter finns alltid ett syfte. Det kan vara att teckna och fullgöra avtal, boka tid, svara på frågor före att avtal slutits, bokföra, redovisa, fakturera och därmed sammanhängande åtgärder, hantera reklamationer, göra marknadsanalyser, marknadsföra, sammanställa statistik, besvara frågor från myndigheter, uppfylla förpliktelser enligt annan lag samt annan på intresseavvägning grundad behandling.

Uppgifter kan komma att hämtas från tredje part för att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter. Allmänna uppgifter såsom namn och kontaktuppgifter behandlas i företagets kundregister.

Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som krävs för att uppfylla ändamålen. Uppgifterna lagras inte under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgift som visar sig felaktig rättas utan dröjsmål. Personuppgifterna skyddas. Vi säljer aldrig personuppgifter till annonsörer eller andra organisationer. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Vill du inte att dina personuppgifter används till direktmarknadsföring kan du anmäla det till oss. Personuppgiftsansvarig är Michael Idermark, Box 4, 391 20 Kalmar, tel 0480-284 88. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy. / Version 2, 2019