Linnea mobil


Rättsskydd och rättshjälp


I hem- och företagsförsäkringar ingår rättsskydd som i många fall kan användas för kostnader för juridisk hjälp hos jurist eller advokat. Om man inte har rättsskydd genom en försäkring kan man istället under vissa förutsättningar få rättshjälp efter ansökan till domstol eller Rättshjälpsmyndigheten.

Vi informerar om rättsskydd och rättshjälp och kan även hjälpa till vid ansökan.