Linnea mobil


Företag


Vi åtar oss uppdrag inom affärsjuridik för bolag, ekonomiska föreningar, stiftelser, ideella föreningar, entreprenörer och enskilda näringsidkare.

Vi arbetar även som strategisk partner för att erbjuda snabb, kundanpassad support och för att förebygga tvister. Vi hjälper våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet.

Rättsområden där vi kan hjälpa till inkluderar:

 • Aktiebolagsrätt och annan associationsrätt,
 • Kommersiell avtalsrätt,
 • Företagsöverlåtelser,
 • Köprätt,
 • Kredit- och obeståndsrätt,
 • Offentlig upphandling,
 • Immaterialrätt,
 • Marknadsrätt,
 • IT- och integritetsrätt,
 • Regelefterlevnad (compliance),
 • GDPR,
 • Hälso- och sjukvårdsjuridik, HSAN
 • Skatterätt,
 • Arbetsrätt,
 • Serveringstillstånd,
 • Fastighetsrätt,
 • Miljörätt,
 • Entreprenadrätt,
 • Transporträtt,
 • Jord- och skogsbruksjuridik,
 • Arrende,
 • Generationsskifte,
 • Tvistlösning.


Förutom juridisk rådgivning och biträde i och utom domstol erbjuder vi även rättsutredningar och juridiska genomlysningar av företag och andra organisationer. Välkommen till oss.