Linnea mobil


Myndigheter


Kommuner och andra myndigheter kan vi hjälpa inom bl a följande rättsområden:

  • Förvaltningsrätt,
  • Kommunalrätt,
  • Offentlig upphandling, LOU, LOV
  • Arbetsrätt,
  • Fastighetsrätt,
  • Entreprenadrätt,
  • Socialrätt (LPT, LVM, LVU, LSS, alkohollagen m m),
  • Skoljuridik,
  • Offentlighet och sekretess,
  • GDPR.

Välkommen.