Linnea mobil


Utbildning


Vi erbjuder föreläsningar och kortare utbildningar till företag, andra privata organisationer samt myndigheter. Det kan t ex gälla befintlig eller ny lagstiftning, praxisutveckling m m. Kontakta oss för mer information.