Linnea mobil


Verksamhetsinriktning


Linnea är en allmänpraktiserande byrå. Vi hjälper till med ärenden inom bl a familjerätt, fastighetsrätt, köprätt, associationsrätt, skatterätt, insolvensrätt, socialrätt, arbetsrätt och tvistlösning.

Vi bygger också specialisterfarenhet inom flera rättsområden, bl a immaterialrätt, it-rätt, aktiebolagsrätt, företagsöverlåtelser, kommersiell avtalsrätt och offentlig upphandling.

Vi arbetar med alla kategorier av kunder - privatpersoner, företag, föreningar och myndigheter. Se under respektive flik för mer information.